k-märkt

Radio Dogs

Postat: 2004-09-17 kl. 09.38

Kjell Alinges nya radiolista, EL-DO-RA-DIO, startades en diskussion om radio i film, musik och litteratur. Jag kom då på att jag och FN faktiskt skrev en b-uppsats i ämnet för några år sedan.

Radioljud i film, då och nu

Under radions och filmens begynnelse, användes radion på att annorlunda sätt än vad den gör idag. Den fysiska radioapparaten förekom oftare i bild , säkert för att visa upp den som en modernitet och statussymbol. Idag finns radioapparater överallt. Människor i västvärlden känner inte till ett radiolöst samhälle, radion är en självklar och viktig kulturell beståndsdel. Vi kräver därför ingen förklaring på varför det i en film hörs ett radioprogram när ingen radioapparat syns i bild.

Våra analyser

Vårt syfte med uppsatsen har varit att diskutera narratologiska aspekter i populärfilm och vi har med våra analyser tagit upp några speciellt intressanta exempel.

Den metod vi använt oss av i våra analyser, anser vi ha varit mycket fruktbar. Efter att grundligt ha gått igenom och brutit ned de utvalda scenerna bildklipp för bildklipp, har vi fått en konkret bas för våra analyser. Det har gjort det enklare att se sammanhangen och att föra en diskussion om det vi sett och hört.

I Reservoir Dogs analyserade vi till att börja med en parallellklippt scen med ett och samma musikstycke som ligger obrutet över hela scenen. I sin ena del innehåller scenen diegetiskt radioljud från en bilstereo och i den andra, till synes (höres) icke-diegetiskt ljud. Det vi från början intresserade oss för med Reservoir Dogs, var att den på flera ställen verkade ha radioljudet i filmen i en parallell dieges till bilderna. Vi upptäckte när vi brutit ned scenen, att så är fallet. I den litteratur vi studerat om filmljud, finns detta begrepp inte med någonstans, varvid detta tycks vara en outforskad användning av filmljud. Vi har också upptäckt detta fenomen i Radio Days, vilket ger belägg för att det inte är en engångsföreteelse.

/.../

I vår studie av Radio Days, har vi analyserat de olika narratologiska nivåer som förekommer. Dessa nivåer är olika kanaler för att ge oss som publik filmens handling och budskap. Även här fann vi att den analysmetod vi valde, var till stor hjälp. Filmen innehåller väldigt mycket radioljud av olika karaktär och utnyttjar detta i narratologin på flera sätt.

(Källa: Radio Dogs)

Eftersom Kjell ville läsa den lägger jag upp den här.

Radio Dogs (pdf, 144 kb).

Come to think of it, varför lägger inte alla upp sina uppsatser? Det vore ju utmärkt att kunna googla allt för källmaterial.

Permalänk

Kategori: Film

Bakåtspårning (Trackback)

Bakåtspårnings-URL för det här inlägget:
http://k.digitalfarmers.com/mt/mt-tb.cgi/422

Kommentarer

Kommentera


(visas aldrig på sajten men måste anges)


Kom ihåg mig?

(du får använda html-kod)