k-märkt

Versalt gement

Postat: 2005-09-06 kl. 17.39

Vi fick ett brev till redaktionen (för dagensskiva.com) från Henrik som ville uppmärksamma oss på hur man egentligen skriver titlar:

Hur skriver man egentligen titlar? Ja, det är en fråga ni på redaktionen kanske borde ta upp. Här är min (och svenska skrivreglernas) syn på saken:

E-post Hur skriver man egentligen titlar? (2005-09-06)

Han skickar med länken till sitt inlägg Hur Man Inte Skriver Rubriker På Svenska. Där skriver Henrik:

Kunskapen om de svenska skrivreglerna blir bara sämre och sämre. De vanligaste felet brukar vara särskrivning men på senaste tiden har jag uppmärksammat att versaliseringen varkar ha fallit i glömska. Versalisering handlar om hur och när man använder versaler.

Det vanligaste felet när det gäller versalisering är att titlar och rubriker skrivs enligt de engelska skrivreglerna. Enligt de engelska skrivreglerna skall varje ord i en titel eller rubrik ha versal begynnelsebokstav (undantag är artiklar, konjunktioner och prepositioner med färre än fem bokstäver).

Först svarade jag lite syrligt och tvärsäkert att jag håller med honom om ofoget att versalisera svenska titlar, Håkan Hellström är en av syndarna har jag för mig. Jag fortsatte: Men du har fel om engelska titlar. Engelska titlar faller inte under svenska skrivregler, det säger sig självt. Sen blev jag osäker och började kolla upp saken.

Vår språkvårdare Ola Andersson påpekar att det inte är en regel utan snarare en rekommendation men att Svenska språknämndens Svenska skrivregler rekommenderar:

När man i svensk text återger utländska titlar kan man antingen följa originalspråkets principer för stor och liten bokstav i titlar (om man känner till dem) eller svenska principer. Det senare är oftast att föredra när svenska och utländska titlar förekommer i samma text. När man återger exempelvis tyska titlar bör man emellertid följa tysk rättstavning, dvs. skriva substantiv med stor bokstav.

Svenska skrivregler, §125, s 93-94

Redan innan Ola hann svara hittade jag en SvD-artikel i ämnet från i våras:

En annan fråga om stor och liten bokstav som dyker upp lite då och då är den om hur boktitlar på främmande språk skall återges i svenska texter.

Utgångsläget är att vi på svenska markerar titlar på böcker, artiklar, skådespel etcetera genom att skriva det första ordet med inledande versal (Hans nådes tid, Ett öga rött). När det gäller utländska titlar träder den här regeln i kraft om titeln är översatt (Katharina Blums förlorade heder, Änglar och demoner), men om man i texten skall återge titeln på originalspråket har man en del att tänka på. Om det gäller en engelsk boktitel föreligger två möjligheter. Man kan då antingen följa engelskans principer med versal på alla innehållsord eller anpassa skrivsättet till de svenska reglerna. Man kan alltså skriva antingen Angels and Demons eller Angels and demons.
Anpassningen till de svenska reglerna är det alternativ som förespråkas av Mediespråksgruppen, en samarbetsgrupp för språkvårdare inom press, radio och tv som ger rekommendationer för språkanvändningen i våra dagstidningar. Det gäller dock att komma ihåg att veckodagar, månader och helger alltid skall ha stor bokstav i engelskan.

Franska och tyska boktitlar återges enligt principen stor bokstav på inledande ord. Hänsyn bör dock även här tas till språkens specifika rättskrivningsregler. Helgers namn skrivs exempelvis alltid med stor begynnelsebokstav i franskan, och i tyskan markeras alla substantiv med stor bokstav (Die verlorene Ehre der Katharina Blum).
På tal om titlar kan det kanske vara på sin plats att påminna om att en annan sorts titlar, börds- och yrkestitlar, alltid skall skrivas med liten bokstav på svenska. Jag har fått många brev från läsare som irriterar sig över att journalister inte kan återge engelska titlar på korrekt sätt, det vill säga med stor bokstav. Men här finns inget skäl till irritation. I svenska texter är det i det här fallet svenska skrivregler som gäller.

Mediespråksgruppen som hänvisas till från SvD-artikeln presenteras hos TT:

Mediespråksgruppen är en samarbetsgrupp för språkvårdare inom press, radio och tv och har även representanter för Svenska språk nämnden och National encyklopedin.

I deras rekommendationer skriver de:

Utländska bok- och filmtitlar

engelska
Skrivs som i engelsk brödtext med begynnelseversal endast på första ordet (förutom ord som alltid har begynnelseversal på engelska, som exempelvis namn på månader, helger och nationalitetsadjektiv)
 
tyska
Begynnelseversaler på substantiven.
 
franska
Begynnelseversal endast på första ordet (förutom ord som alltid har begynnelseversal på franska, som exempelvis namn på helger och nationalitetssubstantiv).

Men är det ärligt talat särskilt logiskt att följa de tyska stavningsreglerna men inte de engelska för hur titlar skrivs?

Det är alltså så att en engelsk titel skall skrivas efter svenska skrivregler om den förekommer i en svensk text.

/.../

Det är trist att detta förfall börjat sprida sig in på de svenska redaktionerna.

Det jag kommer fram till är att det inte finns något självklart svar på hur engelska titlar ska skrivas i en svensk text, men att oavsett vilket har vi gjort valet att versalisera enligt engelska skrivregler. För att följa upp den tråden började jag leta efter hur det ska vara på engelska.

Engelska skrivregler

Wikipedia skriver att de engelska stavningsreglerna inte är riktigt tydliga:

In English-language publications, different conventions are widely used for capitalizing words in publication titles and headlines, including chapter and section headings. The main examples are:

THE VITAMINS ARE IN MY FRESH BRUSSELS SPROUTS 
all-uppercase letters
The Vitamins Are In My Fresh Brussels Sprouts 
capitalization of all words, regardless of the part of speech
The Vitamins Are in My Fresh Brussels Sprouts 
capitalization of all words, except for internal articles, prepositions and conjunctions
The Vitamins are in My Fresh Brussels Sprouts 
capitalization of all words, except for internal articles, prepositions, conjunctions and forms of to be
The Vitamins are in my Fresh Brussels Sprouts 
capitalization of all words, except for internal closed-class words
The Vitamins are in my fresh Brussels Sprouts 
capitalization of all nouns
The vitamins are in my fresh Brussels sprouts 
sentence-style capitalization (sentence case), only the first word and proper nouns are capitalized
the vitamins are in my fresh brussels sprouts 
all-lowercase letters

Som referenser länkar man till Dictionary.com (The first word and all the words in titles of books, articles, works of art, etc. excluding short prepositions, conjunctions, and articles), University of South Carolina (A. When in doubt, do not capitalize. B. Capitalize 1) Proper nouns, months, days of the week, but not the seasons. 2) All words, except articles (the, a, an), conjunctions (and, or, for, nor), and short prepositions (of, in, on) in headings and the titles of books, plays, lectures, musical compositions, etc., including A and The if at the beginning of a title.), University of Minnesota Style Manual (Capitalize principal words, including verbs of any length and prepositions and adverbs of four or more letters, in capitalized titles. University Without Walls. “Love Is Just a Four-Letter Word” och kwizNET

Jag har lärt mig en hel del och gjort det lite tydligare för mig. Dessutom hittade Henrik faktiskt ett fel enligt våra egna regler. Give It A Try borde vi skrivit Give It a Try.

Permalänk

Kategori: Språk

Bakåtspårning (Trackback)

Bakåtspårnings-URL för det här inlägget:
http://k.digitalfarmers.com/mt/mt-tb.cgi/732

Inlägg som refererar Versalt gement:

Trackback från Henriks blog

Efter mitt tidigare inlägg Hur Man Inte Skriver Rubriker På Svenska skickade jag ett mail till två olika redaktioner och påpekade att det kanske var läge att fundera över hur rubrikerna skrivs. Jag valde Kanal 5 och Dagensskiva.com. Kanal 5 för att jag...
Henriks blog Uppföljning ang. rubriker (2005-09-06)

Spårat 2005-09-06 kl. 18.46 #

Kommentarer

Språkliberal som jag är gissar jag att jag säkert ofta gör fel. Det viktigaste med språk är väl att man blir förstådd. Det skrivna språket lär ju utvecklats efter det talade språket och är inte alla dessa skrivregler mer tips snarare än REGLER man slaviskt MÅSTE följa...

Skriv med känsla så att man blir förstådd om man inte följer regler är väl i det här fallet inte så viktigt om det går att förstå vad man menar...

bloggaren Embryos kommentarer och inlägg har jag till exempel svårt att förstå på grund av personens förvrängningar av språket...
http://yoembryo.blogspot.com/

Där handlar det nog mer om någon konstnärlighet som just jag inte förstår...

Kommenterat av: Bengt den 2005-09-06 kl. 18.16 #

Kommentera


(visas aldrig på sajten men måste anges)


Kom ihåg mig?

(du får använda html-kod)