k-märkt

Vägledning för investeringar i 24-timmarsmyndigheten

Postat: 2004-10-05 kl. 13.16

De flesta myndigheter står inför stora investeringar i IT på grund av det utvecklingsarbete som går under beteckningen 24-timmarsmyndigheten. Medborgare och företag ska på elektronisk väg kunna få information, lämna uppgifter och uträtta sina ärenden på ett snabbt och effektivt sätt oberoende av tid och plats. Alla tjänster som med bibehållen eller ökad kostnadseffektivitet kan tillhandahållas elektroniskt ska också tillhandahållas elektroniskt enligt regeringens operativa mål för 24-timmarsmyndigheten.

Som ett stöd för myndigheterna när de ska bedöma kostnadseffektiviteten i en IT-investering har Statskontoret och ESV (Ekonomistyrningsverket) tagit fram en vägledning som steg för steg beskriver hur man gör en lönsamhetskalkyl. Vägledningen kan användas i all verksamhetsutveckling som innebär långsiktiga bindningar av resurser och som har alternativ.

(Statskontoret: Artikel)

Bra vägledning. Har inte hunnit läsa den ännu, men dylikt behövs. Det är svårt att diskutera värde av it-investeringar med beslutsfattare som inte är tekniskt kunniga. Därför behövs hjälpen.

Jag är i och för sig ännu mer intresserad av den andra delen av Vägledningen som kommer i slutet av oktober: Räkna på lönsamheten – Vägledningen för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling.

Bakåtspårning (Trackback)

Bakåtspårnings-URL för det här inlägget:
http://k.digitalfarmers.com/mt/mt-tb.cgi/425

Kommentarer

Kommentera


(visas aldrig på sajten men måste anges)


Kom ihåg mig?

(du får använda html-kod)