k-märkt

Apropå Theoderik, glamourprinsessor och nationalsocialism

Postat: 2006-07-06 kl. 01.34

Utan att ha följt debatten särskilt nära så reagerar jag ändå på dess skvalp i bloggosfärens hav (jag kom in i diskussionen lite från sidan, via Resumé).

Karolina Lassbo skriver, i ett inlägg i raden till försvar för hennes modellerande för Markus Andersson, att alla kulturskribenter bara smutskastar honom oförskyllt och att alla borde skaffa sig en egen uppfattning genom att fråga Markus själv:

Det var tydligen några kulturskribenter, Ingela Lind och Mårten Arndsen, som var först med att smutskasta Markus Andersson. De hävdade att hans syndabocksserie på Moderna Museet hade tydliga nationalsocialistiska antydningar, och plötsligt var hela Andersson som person en nationalsocialist. Andra skribenter var sen inte sena med att haka på. Utan att vare sig tänka själva, lära känna Markus Andersson som person, eller fråga hur han står politiskt, så blev Lind och Arndsen citerade i artikel efter atikel.

En glamourprinsessas dagbok Sigge Eklund ber om ursäkt (2006-07-03)

Det Sigge Eklund skrev var (apropå ett inlägg där han lite svepande kallade honom den nationalsocialistiske konstnären):

Konstnären Markus Andersson har aldrig tagit ställning för nationalsocialismen. Detta borde jag klargjort från början. Jag ber om härmed om ursäkt till Markus Andersson!

Bloggvärldsbloggen Ursäkt (2006-07-02)

För det första är det värt att påpeka att det inte är Markus Anderssons som ställt ut på Moderna, utan snarare Dorinel Marks som använt Markus Anderssons serie Svenska syndabockar som ready-made. Intressant i sammanhanget är hur Dorinel kom i kontakt med Markus för första gången. Markus skickade nämligen ett brev till juryn på Liljevalchs vårsalong 2002 under pseudonymen Theoderik. Brevet är citerat i en intervju med Dorinel som publicerades i samband med Moderna-utställningen:

Såg häromdagen den illavarslande utställningen på Liljevalchs. Det enda den bekräftade var att Oswald Spengler hade fullkomligt rätt i att så kallade konstnärer var de mest föraktliga varelser man kunde tänka sig när en kultur passerat sin mogna ålder vilket med god marginal vi redan gjort.

Utställningen på Liljevalchs vittnar om ett så perverterat och destruktivt ideal att jag ser en tröst i det kommande Ragnarrök.

Juryn till detta spektakel borde sättas i skampåle på huvudstadens torg, till allmänt bespottande och hån.
/Theoderik

Moderna Museet Några frågor ... (2006)

Theoderik är ett namn Markus använt flera gånger och som han även använder för sitt eget galleri Theoderik Hall.

Utan att dra alldeles för stora växlar på det var Oswald Spengler en tysk filosof och historiker som var inflytelserik på nationalsocialismens idébildning. 1935 skrev Herbert Tingsten i tiden om Spenglers inflytande på nazismen:

De betydelser, som de nationalsocialistiska ideologerna för närvarande inlägga i begreppet socialism, kunna ledas tillbaka till många tidigare politiska och vetenskapliga riktningar. Man erinrar sig de på 1840-talet uppträdande "tyska socialister", som gått till eftervärlden tack vare Marx' och Engels' ironiska kritik, och de "sociala" partier, vilka i olika länder, främst i Tyskland, sökt profitera av socialismbegreppets prestige. Här skola vi endast dröja vid några utanför naziströrelsen ståede moderna författare, som genom sina definitioner av ordet socialism utövat ett påtagligt inflytande på den nationalsocialistiska ideologin.

Första rummet tillkommer utan tvivel Spengler. Skillnaderna mellan Spenglers lära och den officiella nazismen äro visserligen betydande, och Spenglers sista bok, "Jahre der Entscheidung", har skarpt kritiserats av framskjutna nationalsocialister. På viktiga punkter har dock Spengler påverkat nazistiskt tänkande. Icke minst är detta fallet med hans arbete "Preussentum und Sozialismus" (1921); den framställning, han där ger av den "sanna" socialismen, har varit vägledande för många av det tredje rikets teoretiker.

Tiden, Tjugosjunde årgången, 1935 (genom Projekt Runeberg) Begreppet "socialism" i nationalsocialismen, s 612 (1935)

Men det ska också tilläggas att Oswald Spengler tog kraftigt avstånd från nazismen i slutet av sitt liv med boken Jahre der Entscheidung 1934, två år innan sin död.

Värre är Theoderiks andra eskapader, bland annat i en diskussion bland kommentarerna till Alexandra Pascalidous (?) Metro-krönika från i december förra året. Där räknar han bland annat upp fem av de personer han gjort tavlar av i syndabocksserien och skriver bland annat:

Jag tycker alla inklusive alla miljoner vänster-nissar, kan ägna en tanke åt alla heroiska väst Europeer som slagits för friheten i det Euroeiska skymningslandskapet.

[...]

Daniel Wretström. Du tilllät dig att söka och vågade ha en egen åsikt. Det kostade dig ditt liv.
Må du stå upp på domens dag.

Alla ni stora forskare med integritet som vågar ifrågasätta den dogmatiska historieskrivningen om andra världskriget och nu på grund av detta sitter i fängelse i det " demokratiska " väst Europa. Erat budskap passar bra på julen som borde vara en tid för en innerlig uppriktighet under sanningens stjärna.

Daniel Wretström var en ung nazist som Theoderik/Markus Andersson avbildat på en tavla som ingick i Dorinel Marc presenterar Markus Andersson, en målande samtidsskald. Daniel Wretström mördades på en busshållplats mellan Rönninge och Salem 2000 och betraktas av flera svenska vit makt-grupper som en martyr, de genomför årligen Salemmarschen till hans ära trots att hans föräldrar tagit avstånd från manifestationen.

När Theoderik frågas ut om det sista stycket som citeras ovan från diskussionen på Metros webbplats försöker han klargöra:

I både Tyskland och Österrike sitter människor fängslade för sk kallade hatbrott.
Deras " brott " kan ha bestått i att ha ifrågasatt detaljer i den så kallade förintelsen.
En del av dessa personer i likhet med David Irving är seriösa forskare och historiker tror jag.
Och även om de inte är det, dvs om de är klåpare som fabulerar och ifrågasätter självklarheter, så finns INGEN anledning att beröva dem ett uns av deras medborgerliga rättigheter.

Brunmurrigt och unket? Nationalsocialism? Avspänt är hur som helst inte ordet.

Och en sak till. Eftersom Lassbo beundrar ursäkter för svepande kommentarer så kanske hon ska be Ingela Lind eller åtminstone Mårten Arndtzén om ursäkt. De talade båda om unkna värderingar, nationalsocialistiska värderingar i verken och brunmurrighet. Men ingen av dem säger i deras artiklar att personen Markus Andersson är nationalsocialist, åtminstone har jag inte hittat en sådan referens. Det är istället Björn af Kleen som tillskriver Ingela Lind ett citat om att Markus själv är nationalsocialist.

Permalänk

Kategori: Konst, Kultur

Bakåtspårning (Trackback)

Bakåtspårnings-URL för det här inlägget:
http://k.digitalfarmers.com/mt/mt-tb.cgi/1099

Kommentarer

*applåderar*

Kommenterat av: Joshua_Tree den 2006-07-06 kl. 16.34 #

Håller med Joshua_Tree, imponerande inlägg.

Kommenterat av: Mickey J Barczyk den 2006-07-06 kl. 19.47 #


Hej, min artikel handlar om konstnären Markus Andersson, inte om privatpersonen. Detta blir en semantisk diskussion: men om Ingela Lind menar att konsten Markus Andersson producerar är nationalsocialistisk, bör det kunna gå att säga att enligt Ingela Lind är Markus Andersson är nationalsocialistisk konstnär.
Jag frågade Markus Andersson om Metro-postningarna, han hävdar att det inte var hans. Men tonläget tycks onekligen säga annorlunda.
/b

Kommenterat av: Björn af Kleen den 2006-07-11 kl. 11.51 #

Kommentera


(visas aldrig på sajten men måste anges)


Kom ihåg mig?

(du får använda html-kod)