k-märkt

Vad är tillgänglighet?

Postat: 2005-12-15 kl. 17.00

När jag letade material till en artikel för 24timmarsbloggen råkade jag på 24-timmarsdelegationens rapport om tillgänglighet i samhället. När jag skummade den hittade jag en schysst definition av ordet tillgänglighet:

Vad är tillgänglighet?

Hur man skall definiera vad som menas med tillgänglighet har debatterats länge och olika organisationer har anammat olika definitioner. Dock finns det numera en ISO-standardiserad definition av begreppet. ISO 16071 Guidance on software accessibility definierar tillgänglighet som:

accessibility – usability of a product, service, environment
or facility by people with the widest range of capabilities

med andra ord syftar man med den definitionen på användbarhet att definiera tillgänglighet som just en form av användbarhet, där användbarhet definieras enligt ISO 9241-11 Guidance on usability.

usability – extent to which a product can be used by specified
users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency
and satisfaction in a specified context of use

på detta sätt kan man ”mäta” ett systems tillgänglighet
genom att mäta användbarheten (effektiviteten,
ändamålsenligheten och tillfredsställelsen) för människor
med olika förutsättningar för att interagera med
systemet.

Tillgänglighet är bara en parameter av användbarhet.

font-family: "Lucida Grande", "Segoe UI", Verdana, sans-serif;

Postat: 2005-12-07 kl. 22.41

The result is a font called "Segoe UI" which will ship in both Office 12 and Windows Vista. It was conceived, designed, and totally optimized for ClearType, and I think it's beautiful at both small and larger point sizes.

Jensen Harris I Guess No One Cares About Fonts [via Användbart] (2005-11-28)

Ska bli skönt att åtminstone kunna börja ersätta Verdana. Eller åtminstone ha alternativ.

Uppdatering (2006-06-06)

På grund av en dispyt med Frutiger kommer typsnittet som blir standardtypsnittet i Windows Vista bli Calibri.

Sök mitt jobb: Kal blir en glad användare

Postat: 2005-10-11 kl. 00.22

Den 1:a december blir jag tjänstledig i ett halvår för att pröva på att vara konsult i det lilla, men trivsamma Happy User. Alltså behöver Lantmäteriet ersätta mig:

Webbgruppen är specialiserat på användargränssnitt och människa- datorinteraktion i webbaserade affärslösningar där kartor ingår. Gruppen har en aktiv roll i utveckling och förvaltning av Lantmäteriets webbplats och bedriver även uppdragsverksamhet inom webbutveckling. Vi söker en självgående och initiativrik designer. Tjänsten är ett vikariat till 2006-06-02 med tillträde snarast möjligt. Placeringsort Örebro.

Arbetsuppgifter:

Du ska jobba i webbteknikens framkant, som projektdeltagare och designexpert producera visualiseringar av tänkta webblösningar och klickbara "dummys" för användartester. Du ska översätta användarsynpunkter/krav och producera fungerande användargränssnitt med professionell design och teknik. Du ska tillämpa Vägledningen för 24-timmarsmyndigheten och webbstandarder, där stylesheets och semantisk kod är viktiga beståndsdelar.

Önskvärda kvalifikationer:

Utbildning inom design, användbarhet och informationshantering med inriktning mot webb samt dokumenterad kompetens och erfarenhet från ämnesområdet. Behärska svenska och engelska i tal och skrift. Erfarenhet av projektarbete, informationsmodellering och kundkontakter. Behärska erforderliga verktyg i Windows/Mac och gärna vara insatt i användningsfall enligt RUP.

Jag har sagt det förut, att jag inte kan tänka mig mycket roligare saker att arbeta med just nu förutom 24-timmarsmyndigheten. Det är ett paradigmskifte för offentliga Sverige och ett nödvändigt sådant. Det finns massor av utmaningar att ta i och hur mycket arbete som helst att göra. För egen del behöver jag göra något annat en stund för att skaffa mig fokus.

Oroa dig inte för det där med kartorna förresten. Jag började inte bry mig om dem förrän jag fattade att det egentligen bara är metadata. Och metadata kicks ass.

API:er

Postat: 2005-07-14 kl. 22.29

Jag försöker argumentera för att vi ska utveckla API:er för vår Nya fräna funktion™. Jag letar efter enkla definitioner och tittar till min darling Wikipedia som naturligtvis har artiklar i ämnet. Svenska artikeln är lite kort, där står bara:

API eller Application Programming Interface är definitioner av sätt som programvara kan kommunicera med. Ofta används API:er som ett lager eller gränssnitt mellan högnivå och lågnivå inom programmering. Själva API:et är abstrakt och fungerar som en regelbok. Kod som utför det API:et är tänkt för kallas en implementation. Exempelvis är Wine en implementation av Win32.

sv.Wikipedia API (2005-06-03)

Där hittar jag definitionen jag är ute efter:

One of the primary purposes of an API is to provide a set of commonly-used functions—for example, to draw windows or icons on the screen. Programmers can then take advantage of the API by making use of its functionality, saving them the task of programming everything from scratch.

Jag översätter för mina kollegor, för att bespara dem ett informationshinder och sparar allt här så jag kommer ihåg det till nästa gång: En av de viktigaste funktionerna för ett API är att erbjuda en uppsättning ofta använda funktioner - till exempel att rita fönster eller ikoner på en skärm. Programmerare kan sen använda API:erna för den funktionaliteten för att spara dem tid för att behöva utveckla allting från scratch.

Technoratietiketter: