k-märkt

lantmateriet.se v4 lanserad

Postat: 2005-01-12 kl. 18.11

Klockan 10 på morgonen, den 12/1 2004 lanserades Lantmäteriets webbplats i sin fjärde version.

I november 2003 påbörjades arbetet på riktigt. Vi hade då ett första brainstormingmöte med representanter från Day 8, Morkman och Peter 2 Meter. Senare tillkom dessutom input från Happy User.

Förutsättningarna var att vi skulle bli mycket bättre på tillgänglighet för våra informationssidor samt övriga krav ställda på oss utifrån visionen om 24-timmarsmyndigheten, stödja den organisationsförändring vi stod inför samt att inte bli en tråkig myndighetssida. Vi hade naturligtvis en mer omfattande kravspecifikation, men det var the basics från början.

Projektet var uppdelat i några olika delar.

  • Design, struktur och innehåll
  • Publiceringssystem
  • Ny adresskarta
  • Geografisk ingång

Jag har varit projektledare för Design, struktur och innehåll-delen.

Mina mål med projektet var att vi skulle bygga en webbplats som följer W3C:s webbstandarder, vi skulle skilja på struktur, logik och presentation samt skriva semantisk html-kod. Vi skulle dessutom lämna vårt organisationsfokus och sätta användarna i centrum (hej klyscha!). För oss betydde det att dela in webbplatsen efter intresseområde istället för efter vilken del av organisationen som gjorde vad.

Vi har tagit ett stort steg för uppdelningen av vår information. Det har varit en mognadsprocess för organisationen och vi är inte hemma ännu, men en lång bit på väg. Så tog informationsstruktureringen i stort sett halva tiden av projektet också.

Under arbetets gång har vi användartestat tre gånger. Det första testet var ett kvalitativt test för att välja inriktning, testet utfördes på pappersprototyper. Det andra testet var också kvalitativt och genomfördes på en klickbar dummy. Det tredje testet var kvantitativt på en klickbar dummy.

I prototyparbetet har Lars Olof Berg på Happy User varit en ovärderlig hjälp. Mot slutet skrev jag om all kod ändå, men grunden arbetade vi fram tillsammans. Och utan honom hade vi aldrig kunnat möta de deadlines vi satt upp för oss själva.

Det är en del smådetaljer kvar tills den validerar, men det är mer detaljer än något annat. Outlinen måste fixas, förändringar i kodstrukturen sabbade den. Sen finns det en del css-buggar kvar. Sidan ser för sorglig ut i Opera och menyn fallerar i Netscape 6.

Först på priolistan ligger buggarna i alla fall. Målet är validerande sidor, css och fungerande presentation i Opera 7+, Netscape 6+, Explorer 5+, Mozilla 1+, Firefox 1+ och Safari 1.2+. Sen har vi inte rört e-tjänsterna ännu. Där finns det mycket kvar att göra på alla plan. Men det blir senare.

JL, SS, HR, HE, Ki, EC, HA, KS och LW har alla gjort ett fantastiskt arbete som gjort att mitt eget arbete kunnat bli så bra som det kunde bli. Synd att inte SS fick uppleva det.